ANADOLU CULTURE

Ankara’nın başkent olmasıyla modern bir proje halini alan ve başlangıcı İstanbul’un fethine dayanan batılılaşma hamleleri yol açmıştır.

Contact

Anadolu Kültür Team

Istanbul Office
Cumhuriyet C. No: 40 Ka-Han Kat: 8 Elmadağ 34367 İstanbul
iletisim@anadolukultur.org | www.anadolukultur.org

Meltem Aslan
Executive Director | meltemaslan@anadolukultur.org
Tel: +90 212 233 2347 Fax: +90 212 232 1866

Şengül Ertürk
Financial Coordinator | sengulerturk@anadolukultur.org
Tel: +90 212 219 1836

Eylem Ertürk
Project Development and Fundraising Coordinator | eylemerturk@anadolukultur.org
Tel: +90 212 231 4738

Ülkü Zümray Kutlu
Program Coordinator | zumraykutlu@anadolukultur.org
Tel: +90 212 231 7998

Serra Özhan Yüksel
Project Coordinator | serraozhan@anadolukultur.org
Tel: +90 212 246 7608

Latife Uluçınar
Project Coordinator | latifeulucinar@anadolukultur.org
Tel: +90 212 231 4738

Zeynep Güzel
Project Coordinator | zeynepguzel@anadolukultur.org
Tel: +90 212 231 4738

Tamar Nalcı
Project Assistant | tamarnalci@anadolukultur.org
Tel: +90 212 246 7608

İrem Argat
Project Assistant | iremargat@anadolukultur.org
Tel: +90 212 219 1836

Derya Bozarslan
Project Assistant | deryabozarslan@anadolukultur.org
Tel: +90 212 246 7608

Can Gümüş
Project Coordinatior | can.gumus@avrupasiyasetokulu
Tel: +90 0212 225 67 80

Çiğdem Mater
Consultant | cigdemmater@anadolukultur.org


DEPO
Tütün Deposu Lüleci Hendek Caddesi No.12 Tophane 34425 İstanbul
depo@depoistanbul.net | www.depoistanbul.net | www.red-thread.org

Asena Günal
Program Coordinator | asenagunal@depoistanbul.net
Tel: +90 212 292 3956

Aslı Çetinkaya
Project Coordinator | asli.cetinkaya@gmail.com
Tel: +90 212 292 3956

Turan Tayar
Venue Manager | turantayar@depoistanbul.net
Tel: +90 212 292 3957


DİYARBAKIR SANAT MERKEZİ (DSM)
Kurt İsmail Paşa 2. Sok. Güneş Plaza Kat:6 No:14 Yenişehir 21100 Diyarbakır
info@diyarbakirsanat.org | www.diyarbakirsanat.org

Övgü Gökçe Yaşa
Program Coordinator | ovgugokce@diyarbakirsanat.org
Tel: +90 412 228 9400 Fax: +90 412 228 94 97

Mukadder Ezel Yılmaz
Project Assistant | ezelyilmaz@diyarbakirsanat.org
Tel: +90 412 228 9400


Anadolu Kültür is thankful and happy to have crossed paths with...

Ahmet Aküzüm, Ali Rıza Kılınç, Aytekin Yılmaz, Akın Atauz, Azime Şakar, Balca Ergener, Buluş Oygur, Burcu Yılmaz, Ceren Yartan, Cengiz Çiftçi, Cevdet Canan, Cihan Karahan, Ece Bulut, Emrah Gürsel, Eva Liedtjens, Gamze Hızlı, İrfan Aktan, Kadir Karabulak, Kubilay Özmen, Levent Özata, Mahir Yıldız, Melike Coşkun, Mine Özerden, Murat Ergin, Nesra Gürbüz, Özlem Narin Yılmaz, Özlem Örçen, Ragıp Zık, Seçil Doğuç, Sibil Çekmen, Seda Altuğ, Sultan Şafak, Suna Nazlı, Şaban Dayanan, Zafer Kıraç, İrfan Aktan, Rana Celal Zincir, Volkan Eray, Yasemin Parlak, Zeynep Moralı ….