Tandem Türkiye 2018-2019

Tandem: Kültür Yöneticileri Değişim Programı Türkiye - AB

Tandem Türkiye programının yeni dönemi başladı! Tandem mezunlarıyla birlikte ve onlar için tasarlanan yeni formatıyla programın bu dönemi Haziran 2018 – Temmuz 2019 tarihleri arasında tamamlanacak.
Tandem Türkiye 2016-17 döneminin ardından, son yıllarda çalışma alanlarında öne çıkan ihtiyaçları ve zorlukları Tandem Network katılımcılarıyla birlikte değerlendirmek amacıyla bir toplantı gerçekleştirdik. Sadece Tandem Türkiye katılımcıları değil, diğer bölgesel Tandem programlarından temsilcilerin de katılımıyla gerçekleşen bu toplantıda aldığımız önerilerden yola çıkarak geliştirdiğimiz yeni dönemle birlikte, sivil toplum ve bağımsız kültür platformlarını Tandem vesilesiyle desteğimizi sürdürmeyi amaçlıyoruz.

Bu dönemin temel yeniliklerinden birisi hedeflenen katılımcı grubu: Başvuru çağrısı öncelikle Tandem Network içerisinde olan ve bir Tandem programını tamamlamış eski katılımcılara açıldı. Ancak paydaşları çoğaltmak ve yeni temaslara açık olmak için, başvuruda bulunan Tandem Network üyelerine kendi çalışma ortamlarından bir kültür çalışanını programa dahil etme ve Tandem tecrübelerini paylaşma olanağı sağlandı. “Sister colleague” (Çalışma Kardeşi) olarak adlandırdığımız bu yeni Tandem katılımcıları, Tandem Network katılımcısının kendi kurumundan bir ekip arkadaşı ya da yerelde birlikte çalışma deneyimleri olan kardeş kurumdan bir çalışma arkadaşı olabiliyor. Böylelikle Tandem Network katılımcıları yanlarında bir katılımcıyı daha prograa dahil ederek inisiyatif almış ve giderek büyüyen Tandem Network’üne yeni üyeler kazandırmış oluyor. 

 

Katılımcı grubuna dair bir diğer yenilik ise programa yeni bir bölgenin dahil olması: Tandem yürütücü ekibi öncelikle İran’dan kültür çalışanlarıyla bir yuvarlak masa toplantısı gerçekleştirip ardından İran’a ziyarette bulunarak bölgedeki kültür-sanat aktörleriyle bağlantılar kurdu. Böylelikle bu yeni dönemde, Tandem Network katılımcılarına sürdürülebilir destek sağlama ihtiyacıyla Türkiye-İran arasında çalışma zemini oluşturma düşüncesi ortak bir paydada birleşti. İran’ın komşu bölge olarak programa dahil edilmesi hem kısa vadede birlikte çalışma pratiği geliştirmek hem de uluslararası Tandem Network’ünü genişletmek açısından önemli bir adım oldu.

Gelen başvurular arasından başvuruların niteliği, başvuranların motivasyonları ve partner bir kurumla eşleşme potansiyellerine göre seçilen 36 kültür yöneticisi (Türkiye’den 9 katılımcı ve onların 9 çalışma kardeşi ile Tandem Network ülkekeri ve İran’dan toplam 9 katılımcı ve 9 çalışma kardeşi), 25-29 Temmuz tarihlerinde Tiflis, Gürcistan’da gerçekleşen Tanışma Toplantısı’na davet edildi.

Türkiye’nin farklı şehirlerinde (Ankara, Antakya, Antalya, İstanbul, İzmir, ve Mardin), Yunanistan, Lübnan, Macaristan, Mısır, Fransa, Ukrayna ve İran’da faaliyet gösteren bu kurumlar, toplantı boyunca birbirlerine işlerini tanıttı ve toplantı sonunda ilgi alanlarına uygun bir kurumla eşleşti. Toplamda 36 katılımcıdan 9 Tandem (bu sefer ikili yerine dörtlü ekipler olarak) belirlendi.

Program süreci de yenilenerek üç aşamalı olarak tasarlandı. Temmuz’daki Tanışma Toplantısı’yla başlayan birinci aşama, katılımcıların 3 aylık bir süre içerisinde birbirlerinin şehirlerine çalışma ziyaretlerini gerçekleştirmesiyle devam etti ve Ekim sonundaki Değerlendirme Toplantısı ile tamamlandı. (Program formatına dair detayları aşağıda bulabilirsiniz.)

Bu çalışma ziyaretleri sırasında yerel komuniteler ve partner kurumun faaliyetleriyle birinci elden tanışma fırsatının yanısıra kendi kurumlarını da tanıtma imkanı yakaladılar. Birbirlerinin çalışma ortamı ve güncel yerel bağlamla tanıştıktan sonra işbirliklerini proje uygulayarak sürdürmek için partner kültür yöneticileri beraber ortak proje başvurusunda bulundular ve jüri değerlendirmesini geçen proje başvuruları ikinci aşamaya devam ediyor.

Tandem Türkiye 5. Dönemi vesilesiyle Tandem Network katılımcılarıyla birlikte yenilenen bir program süreci deneyimlemekten ve Tandem deneyimine yeni bir bölgeyi dahil etmekten dolayı heyecanlıyız.

PROGRAM SÜRECİ NASIL İŞLİYOR?
Programın yeni dönemi üç aşamadan oluşuyor ve seçilen katılımcılar bir aşamayı tamamladıktan sonra devam edebilmek için başvuruda bulunuyorlar. Aşama I, Tanışma Toplantısı, çalışma ziyaretleri ve Değerlendirme Toplantısı’nı kapsıyor. Bu süreç sonunda işbirliklerini devam ettirme kararı veren katılımcılar, ortak proje başvurusunda bulunuyor. Başvurusu seçilerek Aşama II’ye geçen katılımcılar, Hazırlık Toplantısı, proje uygulama süreci ve Kapanış Toplantısı ile devam ediyor. Aşama III ise başvuran katılımcılara tamamlanan proje çıktılarını Tandem Network ülkelerinde dolaşıma çıkarma olanağı sağlayacak.


Tandem Türkiye, European Cultural Foundation (Amsterdam) ve MitOst e.V. (Berlin) ortaklığıyla geliştirilmiş, Anadolu Kültür (İstanbul) ile işbirliğinde yürütülmektedir.