2018 Yaz döneminde “hep beraber”

2017 yılı Temmuz ayında ilk adımlarını atan “hep beraber” projesi, bir yıl sonra, 2018'de, altı farklı çalışma grubuyla yolculuğuna devam ediyor.

Almanya ve Türkiye’de kültür ve sanat odaklı alternatif eğitim yöntemleri alanında deneyimli uzmanlardan oluşan çalışma grupları farklı temalarda bir yıldır geliştirmekte oldukları atölye içeriklerini sahada çocuklarla uygulamaya hazır hale getirmek üzere 2018 Mayıs ve Eylül ayları arasında Almanya’nın farklı şehirlerinde bir araya geldi.

Gruplar şu anda çalışmalarına Çokdilli Hafıza Oyunu, Kapsayıcı Mekanlar, Beraber Sanat, Maksi Oyun, Melodi Ol ve Dans Umurumda isimleriyle devam ediyor.

Mayıs ayının sonunda Çokdilli Hafıza Oyunu üzerinde çalışan katılımcılar Freising’te bir araya geldi. Oyunda kullanılacak “benim mahallem” temalı illüstrasyonlar üzerine denemeler yapıldı, kutu oyununun Almanya ve Türkiye versiyonlarına dahil edilecek diller ve oyun kılavuzu temaları tartışıldı. Göçle gelen ailelerin dilleri, miras diller ve öğrenilmesi hedeflenen dillerin kapsanacağı oyunda amaçlardan biri çokdilliğin bir zenginlik olarak sunulması iken, bir diğer amaç ise çocukların okulda arkadaşlarıyla veya evde aileleriyle oynayabilecekleri bir hafıza oyunu yaratmak olacak.

Haziran başında Bochum’da buluşan uzmanlar, bir süredir üzerinde çalıştıkları MAKSİ Oyun tasarımında yeni bir aşamaya geçerek oyun algoritması ve oyunun ana kategorilerine dair yeni adımları konuştular. Çocukların 4’erli 5’erli takımlar halinde oynamalarına izin veren bu oyun, açık alanda oynanabildiği gibi sınıf içinde de oyuna yer açacak. Ayrıca oyun içerisinde sosyo-duygusal öğrenme kadar çokdillilik ve kültürel farklılıklar bakımından kapsayıcılık da önemli yer tutuyor. Oyunun algoritmasıyla eş zamanlı olarak oyun tasarımı üzerine de çalışılmaya başlandı.

Haziran sonunda Essen’de bir araya gelen Kapsayıcı Mekanlar çalışma grubu bu buluşmasında, sonuç ürün olarak hazırlayacakları kitapçık için “kapsayıcı bir çerçeve ve dil” oluşturma temasına odaklandı. Eğitmenler, kolaylaştırıcılar, gönüllüler ve öğretmenler için kucaklayıcı bir yapı tasarlamayı önemseyen uzmanlar, eğitmenlerin gündelik deneyimlerini dahil edebilecekleri, katılımcı bir yaklaşımı bu kitapçığa yansıtabilmek üzere başlıkları belirlediler ve taşıyıcı bir karakter üzerine çalışmaya başladılar.

Müziğin sınırları aşan dilini kullanarak çocuklara melodilerle hitap etmeyi hedefleyen MeloBE (Melodi Ol) grubu üçüncü toplantısını Düsseldorf’ta gerçekleştirdi. Uzmanlar bu toplantıda bu projede kullanılmak üzere bestelenen 6 kısa melodi üzerinden ilerlediler ve bir melodiye odaklanarak çocukların bireysel ve kolektif ritim ve uyum becerilerini geliştirmeyi hedefleyen egzersizler tasarladılar. Bu projede temel amaç öğrenme ortamlarında kullanılmak üzere eğitim videoları geliştirmek ve çocukların kendini ifade etmelerine yer açmak. Farklı dilleri ve farklı sosyal-kültürel deneyimleri olan çocukların bir aradalığını güçlendirmek amacıyla bu eğitim videoları çocukların farklı varyasyonlarla melodiye birlikte eşlik etme becerilerini geliştirecek.

 

Ağustos ayında, Dortmund’ta Mondomio! Çocuk Müzesi’nin davetiyle Westfalenpark’ta buluşan ArTogether (Beraber Sanat) grup katılımcıları, toplantı öncesinde kendi oluşturdukları ve farklı sanat dallarını kullanan etkinlikleri önce birbirlerine sundular, ardından uygulama yöntemleriyle ilgili geri bildirimleri topladılar. Proje bitiminde farklı müzelerde farklı tür sanat eserleri ile uygulanabilecek bir etkinlik kutusu oluşturacak olan grup, bir yandan çocuklarla sanatı buluşturmanın bir yandan da kapsayıcı bir müze-eğitim programı tasarlamanın temel öğelerini tartıştı. Faaliyetlerin süresi, katılıma açıklığı, tasarımı, okul-dışı ortamların kullanımı, çocuklardan geri bildirim alma yöntemleri gibi çeşitli konularda ana hatlar belirlendi, içerik geliştirildi ve etkinlik kılavuzunun başlıkları üzerine çalışıldı.

Son olarak, Dancing Matters (Dans Umurumda) grubu ise, yaz dönemi çalışmalarını İstanbul’da sürdürdü. Bir yerel dans ile onun taşıyıcısı/eyleyicisi/icracısı olan bir kişinin göç deneyimi ve bugünü üzerine toplayacakları hikayelerle yola çıkan uzmanlar, belirlenen dansın temel adımlarını da öğretmek üzere, video temelli bir öğrenme süreci kurguluyor. Videolar için ilk deneme çekimlerini Eylül ayında gerçekleştiren grup katılımcıları, önümüzdeki aylarda pedagojik içerik üzerine çalışacak ve dans/hareket temelli bu atölyeyi yürütecek öğretmen, gönüllü veya kolaylaştırıcılara rehber bir kitapçık hazırlamak için yeniden bir araya gelecek.