Hatırlamak ve Anlatmak için Şehre BAK 2017 programının ilk aşaması tamamlandı


BAK Dersleri Antep, Bursa, Diyarbakır ve İzmir’de gerçekleştirildi!


Hatırlamak ve Anlatmak için Şehre BAK 2017’nin birinci aşaması olan BAK Dersleri programı; Antep, Bursa, Diyarbakır ve İzmir’den gençlerin katılımıyla, Ocak – Mart 2017 tarihleri arasında gerçekleştirildi. Gençler, üç günlük eğitim program boyunca, toplumsal meseleleri farklı sanat disiplinleriyle tartışmaya açan çeşitli oturumlara katıldılar.

İzmir ve Diyarbakır’da iki, Bursa ve Antep’te bir kez gerçekleştirilen program kapsamında yaklaşık 200 genç eğitimlere katıldı. Görsel hikâye anlatımı, fotoğraf, belgesel film, güncel sanat ve medyanın yanı sıra sosyal bilimler disiplini aracılığıyla şehre bakmanın farklı biçim ve yöntemlerinin ele alındığı, şehir-mekân ve aidiyet-kimlik eksenlerinde şekillenen programda gündelik yaşama, kentsel alana ve toplumsal meselelere odaklanan görsel örnekler gösterildi ve tartışmalar gerçekleştirildi.

BAK Dersleri programının eğitmenliğini sosyal bilimler alanında Seda Yüksel ve Bengi Akbulut, görsel hikâye anlatımı alanında Sevgi Ortaç, fotoğraf alanında Ali Taptık, Metehan Özcan ve Serkan Taycan, belgesel film alanında Doğa Kılcıoğlu ve Gülengül Altıntaş, güncel sanat alanında Erden Kosova ve Ezgi Bakçay, medya ve yeni medya alanında ise Çiğdem Öztürk ve Altuğ Akın yaptı.

Program kapsamındaki eğitimlere İzmir’de İzmir Sanat, Diyarbakır’da Diyarbakır Ticaret ve Sanayi Odası Bursa’da Nilüfer Dernekler Yerleşkesi ve Antep’te Gaziantep Gençlik Merkezi ev sahipliği yaptı.

Anadolu Kültür’ün 2012 yılında başlattığı Hatırlamak ve Anlatmak için Şehre BAK, yeni döneminde, BAK Dersleri, BAK Platform ve Kolektif BAK bölümlerinden oluşan 18 aylık bir eğitim, üretim programı. BAK, Türkiye’nin farklı şehirlerinden gençleri bir araya getirerek birbirlerinin yaşadıkları farklı coğrafyaları ve birbirlerini tanımalarını, şehirlerinden hikâyeleri paylaşmalarını amaçlıyor.

Hatırlamak ve Anlatmak için Şehre BAK, BAK Dersleri’nin ardından, gençlerin şehirlerinden hikâyeleri video ve fotoğraf projeleri aracılığıyla ve beraber çalışarak aktarmalarını sağlayacak Kolektif BAK süreciyle devam edecek. BAK Dersleri’ni tamamlayan katılımcılar arasından belirlenecek gençler Nisan 2017’te, Diyarbakır’da gerçekleştirilecek Fikir Geliştirme Atölyesi’nde bir araya gelecek. Kolektif BAK kapsamındaki atölyeler docİstanbul – Belgesel Araştırmaları Merkezi ve Geniş Açı Proje Ofisi ile işbirliği içinde düzenleniyor. Kolektif BAK’a paralel olarak, gençlerin şehirlerindeki sosyal meselelere dair belli bir tema, format ve yaklaşım çerçevesinde ürettiği görsel hikâyeleri içeren online bir paylaşım alanı olacak BAK Platform da hayata geçirilecek.

Anadolu Kültür tarafından yürütülen BAK 2017; Charles Stewart Mott Vakfı, Açık Toplum Vakfı, İsveç Başkonsolosluğu ve Heinrich Böll Stiftung Derneği tarafından destekleniyor.

Detaylı bilgi ve sorularınız için: bak@anadolukultur.org

#sehrebak
Facebook | Twitter | Instagram